Na początku 2011 roku doszło do zmian w strukturach Koszykarskiego Klubu Sportowego Tarnowskie Góry. Z możliwości wstąpienia w klubowe struktury skorzystało wielu tarnogórskich pasjonatów koszykówki, którzy od lat uprawiają tę dyscyplinę, tak na mniejszą, jak i na większą skalę. Myśl przewodnia była jedna: stworzyć klub koszykarski u podstaw, z historią i z ciągłością wydarzeń.

Tarnowskie Góry chcą koszykówki i zasługują na nią. Dowodem tego mogą być chociażby: sukcesy Szkoły Podstawowej nr 9 w rozgrywkach wojewódzkich, sukcesy II Liceum im. St. Staszica na Mistrzostwa Polski Szkół Średnich, odwieczna rywalizacja dwóch najlepszych liceów w Tarnowskich Górach: I-ego im. Stefanii Sempołowskiej i II-ego im. Stanisława Staszica w tejże dyscyplinie sportowej czy istnienie trzech amatorskich drużyn w naszym powiecie, co tydzień rywalizujących w ligach amatorskich na terenie Śląska.

Misją klubu jest prowadzenie profesjonalnych treningów koszykówki, nauczanie podstaw i elementów dyscypliny olimpijskiej jaką jest koszykówka oraz utworzenie wszystkich grup wiekowych dla trenujących w klubie. KKS pragnie w niedalekiej przyszłości skupiać dzieci w wieku od 6 do 15 lat, które tworzyć będą grupy: mini-koszykówka, młodzicy, kadeci oraz młodzież od 16 roku życia (juniorzy). Wytrenowani zawodnicy w przyszłości będą stanowili człon drużyny, która reprezentować będzie miasto Tarnowskie Góry podczas startu w rozgrywkach III ligi Polskiego Związku Koszykówki. Zachowanie ciągłości trenowanych grup, płynne przechodzenie z grupy naborowej do grupy mini-koszykówka i dalej do młodzików, kadetów, juniorów i seniorów to jeden z głównych celów działania organizacji.

Cele krótkoterminowe:

  • Aktywne spędzanie czasu przez dzieci i młodzież poprzez uczestniczenie w zajęciach koszykówki;
  • Promocja koszykówki w mieście;
  • Start w rozgrywkach organizowanych przez Śląski Związek Koszykówki;
  • Promocja Tarnowskich Gór na skalę wojewódzką;
  • Stworzenie ciągłości funkcjonowania grup sportowych (nabór – > mini-koszykówka – > młodzicy – > kadeci – > juniorzy – > seniorzy);
  • Udział w obozach sportowych na terenie kraju, jak i poza jego granicami;
  • Wpajanie zasad „fair play”.

Cele długoterminowe:

  • Start w rozgrywkach III ligi Polskiego Związku Koszykówki;
  • Promocja Tarnowskich Gór na skalę ogólnopolską;
  • Wychowankowie KKS Tarnowskie Góry reprezentantami kadry Śląska i kadry Polski.