Mikołaj Parkietny

Stanowisko: Trener
Wykształcenie: Szkoła Podstawowa nr 15 w Tarnowskich Górach

I Liceum ogólnokształcące im. Stefani Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Studia I stopnia licencjackie w PWSZ – Państwowej Wyzszej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Studia II stopnia magisterskie – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

BIO: 2009/2011 trener w MOSM Bytom ; 2011/ do teraz – KKS TG

Ulubiony klub: Chicago Bulls, Los Angeles Lakers
Zawodnik: Michael Jordan
Pasja: pływanie, tenis ziemny, piłka ręczna, rower, rolki